Tuesday, January 31, 2017

BACAAN DOA QUNUT sholat subuh

Dalam agama Islam tentunya banyak aliran-aliran yg berbeda-beda seperti contoh ada muhamadiyah ada NU, dll,, yg akan saya bahas adalah bacaan doa kunut pada sholat subuh seperti yg saya jelaskan tadi Islam ada beberapa aliran jadi tergantung aliran kadang ada yang baca doa kunut dan ada yang tidak membaca doa kunut itu tergantung kepercayaan masing".
Tapi tidak ada salahnya kalau kita tau tentang bacaan doa kunut dalam dolat subuh,

   Berikut adalah bacaan doa kunut dalam sholat subuh:


No comments:

Post a Comment